Công Ty TNHH Thẩm Định Giá và Bất Động Sản NAVICO

Thẩm Định Giá - Bất Động Sản

Thẩm định giá bất động sản là một nhánh nhỏ của thẩm định giá tài sản. Thẩm định giá bất đống sản sẽ sử dụng lại quy trình, cách thức triển khai, cũng như các phương pháp đo lường đánh giá. Tuy nhiên, thẩm định bất động sản chỉ khác là đối tượng tài sản phức tạp và phụ thuộc vào các chỉ số thị trường. Do vậy, cần có một cơ sở dữ liệu đối soán chính xác và được tích lũy theo thời gian thì việc thẩm định bất động sản mới có độ thực tế cao và trả về đúng giá trị hiện thực của nó.

Công ty thẩm định giá NAVICO Việt Nam với những am hiểu sâu sắc về môi trường kinh tế, luật pháp và các quy định của Việt Nam, tự hào là một trong những công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá và tư vấn tài chính nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao nhất trong kinh doanh và quản trị. Bảng dưới đây, trình bày những kinh nghiệm của chúng tôi liên quan đến việc thẩm định giá và tư vấn doanh nghiệp.

DỊCH VỤ CHÍNH
Thẩm Định Giá Bất Động Sản

Thẩm Định Giá Bất Động Sản

Là một nhánh nhỏ của thẩm định giá tài sản. Thẩm định giá bất đống sản sẽ sử dụng lại quy trình, cách thức triển khai, cũng như các phương pháp đo lường đánh giá.…

Xem Thêm
Thẩm Định Giá Doanh Nghiệp

Thẩm Định Giá Doanh Nghiệp

Thẩm định giá Doanh nghiệp" được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ, đánh giá

Xem Thêm
Thẩm Định Giá Máy Móc - Thiết Bị

Thẩm Định Giá Máy Móc - Thiết Bị

Thẩm định giá máy móc thiết bị là công việc đòi hỏi phải xây dựng cho riêng nó một phương pháp hợp lý. Để lựa chọn được phương pháp thẩm định giá phù hợp, phải…

Xem Thêm
Thẩm Định Giá Tài Sản Vô Hình

Thẩm Định Giá Tài Sản Vô Hình

tài sản vô hình là tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế. Tài sản vô hình bao gồm các loại: Tài sản…

Xem Thêm
Quản Lý Bất Động Sản

Quản Lý Bất Động Sản

Là một nhánh nhỏ của thẩm định giá tài sản. Thẩm định giá bất đống sản sẽ sử dụng lại quy trình, cách thức triển khai, cũng như các phương pháp đo lường đánh giá.…

Xem Thêm
Banner Quang Cao Trai Banner Quang Cao Phai