Công Ty TNHH Thẩm Định Giá và Bất Động Sản NAVICO

Thẩm Định Giá - Bất Động Sản

Thẩm Định Giá Bất Động Sản
Thẩm Định Giá Bất Động Sản

Là một nhánh nhỏ của thẩm định giá tài sản. Thẩm định giá bất đống sản sẽ sử dụng lại quy trình, cách thức triển khai, cũng như các phương…

Xem thêm
Thẩm Định Giá Doanh Nghiệp
Thẩm Định Giá Doanh Nghiệp

Thẩm định giá Doanh nghiệp" được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản…

Xem thêm
Thẩm Định Giá Máy Móc - Thiết Bị
Thẩm Định Giá Máy Móc - Thiết Bị

Thẩm định giá máy móc thiết bị là công việc đòi hỏi phải xây dựng cho riêng nó một phương pháp hợp lý. Để lựa chọn được phương pháp thẩm…

Xem thêm
Thẩm Định Giá Tài Sản Vô Hình
Thẩm Định Giá Tài Sản Vô Hình

tài sản vô hình là tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế. Tài sản vô hình bao…

Xem thêm
Quản Lý Bất Động Sản
Quản Lý Bất Động Sản

Là một nhánh nhỏ của thẩm định giá tài sản. Thẩm định giá bất đống sản sẽ sử dụng lại quy trình, cách thức triển khai, cũng như các phương…

Xem thêm
Banner Quang Cao Trai Banner Quang Cao Phai